Hiển thị tất cả 6 kết quả

Cold Blended Beverage

Cappuccino Blended

55.000 

Cold Blended Beverage

Choco Almond

59.000 

Cold Blended Beverage

Cookies Coffee Mint

55.000 

Cold Blended Beverage

Hazenut Cappuccino

59.000 

Cold Blended Beverage

Marshmallow Chocolate

59.000 

Cold Blended Beverage

Matcha Blended

55.000 
039 9999 789